**LAST POST FOR CHRISTMAS - 17th DECEMBER**

TROEON : TURNINGS by Philip Gross, Cyril Jones, and Valerie Coffin Price

£12.99

Product Details

To turn, to dig, to plough, to upset, to translate… Bend, lap, journey, time... The Welsh word troeon unfolds meaning after meaning. In TROEON : TURNINGS, two poets confident in their own traditions meet in the hinterland between translation and collaboration - Cyril Jones from the disciplines of Welsh cynghanedd, Philip Gross from the restless variety of English verse. Rather than lamenting the impossibility of reproducing any language’s unique knots of form and content in translation, they trust each other to explore the energies released.

           In the cloud chamber, atoms tear, spin, split,
           translate the past and future
           into spirals, spun silk, sheer
           release, the heart of the matter.

In the same spirit, Valerie Coffin Price plays an equal part with striking letterpress designs that surprise the language of both writers into new awareness of its possibilities.

...

Troi, aredig, cerdded, treigldŵr... Yn y gyfrol TROEON : TURNINGS mae dau fardd sydd â’u gwreiddiau mewn gwahanol draddodiadau yn cyfarfod yn y cytir rhwng cyfieithu a chydweithio. Daw Cyril Jones o gefndir disgyblaeth y gynghanedd a Philip Gross o gefndir mwy amrywiol ac aflonydd barddoniaeth Saesneg. Yn hytrach na gresynu nad yw’n bosib atgynhyrchu clymau ffurf a chynnwys ieithoedd trwy gyfieithu, maen nhw yn ymddiried yn ei gilydd i ryddhau egni o’r newydd ar sail y gred fod haearn yn hogi haearn.

           Ar waetha’r storm a’r hwthwm o glefyd,                                                                                                         
           geilw haf ei fwrlwm
           adar i dewi’r larwm                                                                                                                                   
           a churo’n galon trwy’i gwm.  (Mehefin 2020)

Yn yr un ysbryd mae Valerie Coffin Price yn chwarae'i rhan hithau trwy gyfrwng dyluniadau trawiadol ei hargraffwaith, gan roi tro annisgwyl i iaith y ddau fardd a chreu ymwybyddiaeth newydd o'l phosibliadau.

View More